Jakie wymogi formalne należy spełnić, aby zamontować klimatyzację w bloku?

Właściciele domów wolnostojących mogą właściwie bez przeszkód decydować o montażu klimatyzacji. Sytuacja zmienia się w przypadku budynków wielorodzinnych. Jakie wymogi musi spełnić klimatyzacja do mieszkania, aby otrzymać na nią zgodę? W naszym poradniku znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje.

Każda spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa posiada własne zasady odnośnie montażu klimatyzacji. Regulamin powinien być dostępny na stronie internetowej lub może zostać udostępniony po bezpośrednim kontakcie. Tak więc pierwszym krokiem zawsze powinno być skierowanie zapytania do podmiotu zarządzającego budynkiem. Po zapoznaniu się z zasadami panującymi w danym budynku można złożyć wniosek o pozwolenie na montaż klimatyzacji w domu. Powinien on zawierać (choć nie każda wspólnota tego wymaga) opinię architekta, specyfikację techniczną urządzeń oraz zgodę sąsiadów. Skąd potrzeba akceptacji przez pozostałych mieszkańców bloku? Klimatyzacja dla mieszkania wymaga wykorzystania części wspólnych, np. elewacji, dachu czy kanału wentylacyjnego. Poinformowanie o planach swoich sąsiadów jest więc nie tylko wymogiem prawnym, ale też i podstawową zasadą dobrego współmieszkania.

Niestety niesie to za sobą pewne ryzyko. Brak zgody na montaż klimatyzatora ze strony spółdzielni czy sąsiadów może być wynikiem zbyt głośnej pracy urządzenia, potencjalnego zniszczenia elewacji bądź przeprowadzonej w budynku termoizolacji. Ponadto pozwolenie na klimatyzację w bloku czy zabytkowej kamienicy wymaga też zgody konserwatora, który rzadko przychyla się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Czy możliwy jest montaż klimatyzacji na balkonie bez zgody wspólnoty?

Część osób decyduje się na instalację systemu pomimo uzyskania odmowy lub nawet pomijając etap wnioskowania. To jednak nierozsądne posunięcie, ponieważ klimatyzacja bez pozwolenia traktowana jest jako samowola budowlana. Spółdzielnia może więc nakazać jej demontaż oraz nałożyć karę finansową. Klimatyzacja bez zgody wspólnoty może się za to odbyć na balkonie, choć i to obarczone jest sporym ryzykiem. Elewacja balkonu wg sądowego orzecznictwa może być zarówno prywatną własnością, jak i częścią wspólną – w zależności od danej sytuacji. Jeśli sprawa montażu trafi do sądu, trudno przewidzieć jej wynik. Dlatego zawsze lepiej postępować zgodnie z procedurami.