PureVent

Tomasz Górny

Konrad Michalski

Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji oraz klimatyzacji we Wrocławiu i okolicach Dolnego Śląska

Czyszczenie wentylacji i klimatyzacji

Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji oraz klimatyzacji we Wrocławiu

Aby instalacja wentylacji działała prawidłowo, potrzebna jest regularna i fachowa konserwacja. Okresowe czyszczenie wentylacji i dezynfekcja instalacji zapewniają dopływ czystego, świeżego powietrza do obsługiwanych pomieszczeń.

W ofercie naszej firmy znajduje się kompleksowe wykonanie usług takich jak: czyszczenie wentylacji, czyszczenie klimatyzacji domowej, dezynfekcja wentylacji, dezynfekcja klimatyzacji oraz serwis urządzeń. Do wyceny i realizacji każdego z tematów podchodzimy indywidualnie, a nawiązanie współpracy z Klientem odbywa się w kilku etapach.

Przebieg procesu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji i klimatyzacji

 1. Rozmowa z Klientem- omówienie zakresu prac, sprawdzenie dostępnej dokumentacji (projekt instalacji- rysunki, opis),
 2. Przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie- zapoznanie się ze specyfikacją obiektu, weryfikacja prowadzenia instalacji, dostępu do przewodów, omówienie procesu, jakim jest czyszczenie i dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji,
 3. Na zlecenie Klienta:
  monitoring instalacji– sprawdzenie ilości i rodzaju zalegających zanieczyszczeń,
  wykonanie badań mikrobiologicznych– pobór próbek z powierzchni przewodów lub powietrza i wykonanie badań laboratoryjnych pobranego materiału,
 1. Przekazanie dokumentacji- przekazanie wyników z oceną stopnia zanieczyszczenia instalacji wraz z zaleceniami dla Klienta,
 2. Ofertowanie- sporządzenie oferty z określeniem zakresu czyszczenia i dezynfekcji instalacji z doborem metod ich wykonania,
 3. Realizacja prac- czyszczenie i dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji wraz z zapisem efektów czyszczenia w postaci zdjęć i nagrań z kamery inspekcyjnej,
 4. Przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności- doręczenie raportu z wykonanych prac w formie opisowej i wizualnej (zdjęcia, nagrania z kamery inspekcyjnej), przedstawiającego jakość wykonanej usługi,
 5. Odbiór prac- odbiory z Klientem potwierdzone protokołem końcowym oraz przekazanie Klientowi zaleceń związanych z poprawnym użytkowaniem instalacji
  i określeniem częstotliwości wykonywania usługi- czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Zalety czyszczenia wentylacji i klimatyzacji

By utrzymać wyczyszczone urządzenia i instalacje w dobrej kondycji przez cały okres funkcjonowania obiektu, należy pamiętać, by regularnie przeprowadzać inspekcję czystości. Dbałość o właściwe utrzymanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wpływa na poprawę samopoczucia i komfortu osób przebywających w pomieszczeniach. Ponadto znacznie zmniejsza się ryzyko zachorowań, pojawienia alergii, czy uczucia zmęczenia. Prawidłowo serwisowana instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna jest mniej narażona na usterki i awarie.

Do najczęstszych oznak zanieczyszczonej instalacji wentylacji i klimatyzacji należą: zabrudzone elementy nawiewne i wywiewne, nieprzyjemne zapachy, nieodpowiednia wymiana powietrza skutkująca pojawieniem się pleśni i grzybów, głośna praca urządzeń, zmęczenie, złe samopoczucie oraz zachorowania osób przebywających w budynku.

Lokalizacją naszej firmy jest Wrocław. W razie jakichkolwiek pytań związanych z czyszczeniem, dezynfekcją instalacji wentylacji i klimatyzacji zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług oraz profesjonalne podejście do Klienta. Zapraszamy do współpracy!

Dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji

Jedną z najważniejszych czynności, którą wykonuje się pod kątem utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie higienicznym jest dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dezynfekcję przeprowadza się w oparciu o raport końcowy z inspekcji polegającej na monitoringu instalacji wentylacji i klimatyzacji (zdjęcia, nagrania wideo) i badań mikrobiologicznych. Przedstawiają one dokładny obraz stopnia zabrudzenia badanych powierzchni
i otoczenia, a w szczególności informują o ilości bakterii, drożdży, pleśni oraz innych zanieczyszczeniach biologicznych.

Środki stosowane przy dezynfekcji wentylacji i klimatyzacji

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku przeprowadzonych badań należy przeprowadzić dezynfekcję instalacji wentylacji i klimatyzacji. W tym celu wykorzystujemy środki z pozwoleniem Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym oraz atestem PZH. Są to preparaty na bazie kwasu nadoctowego,  alkoholu lub innych środków aktywnych, które w zależności od doboru skutecznie niszczą m.in. różnego rodzaju wirusy osłonione (HBV, HCV oraz HIV) Adeno, Papova, Rota; bakterie Legionella pneumophila, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Pseudomonas Aeruginosa, grzyby Aspergillus Niger i Candida Albicans, oraz drożdże i pleśnie. Są one źródłem wielu groźnych chorób i przypadłości oraz Syndromu Chorego Budynku (SBS)-  zespołu dolegliwości, objawiający się m.in. przemęczeniem, bólami i zawrotami głowy, omdleniami, mdłościami oraz utrudnionym oddychaniem. Stosowane środki nie wchodzą w interakcję z materiałami, z których wykonane są przewody wentylacyjne. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością, są bezpieczne dla zdrowia i ulegają biodegradacji. Stosowane środki znajdują również zastosowanie w dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń.

Wpływ dezynfekcji instalacji wentylacji na pracę obiektu

Usługę dezynfekcji wentylacji i klimatyzacji wykonuje się poza godzinami funkcjonowania obiektów-  prace wieczorne, weekendowe lub w okresach przestoju. W przypadku domów jednorodzinnych podczas nieobecności domowników. Pomieszczenia po przeprowadzeniu procesu dezynfekcji można bezpiecznie użytkować po kilku godzinach od momentu zamgławienia preparatem. Po tym czasie zapach stosowanych środków przestaje być wyczuwalny.

Swoją ofertę kierujemy do właścicieli obiektów handlowych, hotelowych, biurowych, szpitali, gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych, laboratoriów, żłobków, przedszkoli, lokali gastronomicznych, domów jednorodzinnych i wielu innych.

Czystość otoczenia, w którym przebywamy na co dzień, jest w dzisiejszych czasach bardzo istotna, a świadomość, że instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z pomieszczeniami zostały skutecznie zdezynfekowane, daje poczucie komfortu psychicznego i możliwość koncentracji na innych ważnych aspektach życia codziennego.

Czyszczenie wentylacji i klimatyzacji FAQ – Najczęściej zadawane pytania:

Kiedy należy czyścić instalację wentylacji?

Pierwsze czyszczenie instalacji wentylacji bardzo często wykonuje się już przed etapem oddania instalacji do użytkowania. Przed montażem przewodów wentylacyjnych, jak i w jego trakcie, niejednokrotnie dochodzi do zabrudzenia ich powierzchni. Najczęściej dzieje się tak w wyniku składowania elementów wentylacyjnych w nieodpowiednich warunkach, braku zabezpieczenia wnętrza przewodów oraz podczas wykonywania prac budowlanych w ich pobliżu. Uruchomienie nowo wykonanej instalacji wentylacji, przez nagromadzone zanieczyszczenia, spowoduje natychmiastowe zabrudzenie urządzeń takich jak centrale wentylacyjne czy wentylatory oraz elementów nawiewnych/wywiewnych.
Kolejne prace związane z czyszczeniem instalacji wentylacji są wynikiem bieżącego użytkowania układu wentylacyjnego, w trakcie którego dochodzi do zabrudzenia powierzchni wewnętrznych przewodów. Dotyczy to szczególnie obiektów o charakterze przemysłowym i gastronomicznym, gdzie występuje większe nagromadzenie zanieczyszczeń w powietrzu.

Jak często wykonywać czyszczenie instalacji wentylacji?

Częstotliwość czyszczenia instalacji wentylacji uzależniona jest od przeznaczenia obiektu- biura, lokale gastronomiczne, obiekty przemysłowe, szpitale itp., głównie ze względu na środowisko, w którym użytkowana jest wentylacja mechaniczna. Z tego względu, co najmniej raz w roku, należy przeprowadzić kontrolę stanu zabrudzenia przewodów wentylacyjnych, np. poprzez wprowadzenie kamery inspekcyjnej przez klapy rewizyjne do ich wnętrza. Na podstawie przeprowadzonego monitoringu decyduje się o konieczności wykonania czyszczenia instalacji. W niektórych przypadkach, z powodu dużej ilości zanieczyszczeń w powietrzu, czyszczenie układu wykonuje się nawet kilka razy w roku.

W jaki sposób wykonuje się czyszczenie instalacji wentylacji?

Do przeprowadzenia czyszczenia instalacji wentylacji bardzo istotny jest odpowiedni dostęp do samych przewodów wentylacyjnych. Niezbędne są również rewizje wentylacyjne, które umożliwiają wprowadzenie profesjonalnego sprzętu do czyszczenia do wnętrza przewodów wentylacyjnych. Instalacja wentylacji podczas wykonywania czyszczenia musi być wyłączona z użytku.
W zależności od rodzaju zabrudzenia, jak kurz, pył, tłuszcze, mgła olejowa czy osad spawalniczy, dobierane są odpowiednie metody czyszczenia- metoda sucha, na mokro, gorącą parą lub inne, oraz wybierane są odpowiednie atestowane środki czyszczące.
W końcowym etapie czyszczenia instalacji wentylacji można przeprowadzić dodatkowo dezynfekcję powierzchni przewodów wentylacyjnych, poprzez wpuszczenie mgły środka chemicznego służącego do likwidacji drobnoustrojów i bakterii, oraz badania mikrobiologiczne w celu dokładnego potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych prac. Najczęściej tego typu prace przeprowadza się w obiektach utrzymujących wysoki reżim czystości środowiska pracy, jak szpitale czy laboratoria.
Po przeprowadzeniu czyszczenia należy przedstawić Inwestorowi protokół w postaci zdjęć i nagrań z wykonanego czyszczenia, który przedstawia efekty wykonanych prac.

Jaki jest koszt czyszczenia instalacji wentylacji?

Koszt czyszczenia instalacji wentylacji uzależniony jest od wielu składowych. Cena za wykonanie usługi zależy przede wszystkim od wysokości, na której zamontowane są przewody, dostępu do instalacji, od długości i wymiarów przewodów, ilości urządzeń (centrale wentylacyjne, wentylatory), rodzaju zabrudzenia, zakresu czyszczenia rozszerzonego o dezynfekcję instalacji i badania mikrobiologiczne oraz od tego czy wstawione zostały klapy rewizyjne. Najlepszym sposobem na przygotowanie rzetelnej oferty na wykonanie czyszczenia instalacji wentylacji jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie i skonsultowanie zakresu prac z Inwestorem.

Ile trwa czyszczenie instalacji wentylacji?

Na czas trwania czyszczenia instalacji wentylacji składają się takie same czynniki jak w przypadku wyceny wykonania usługi. Uzależniony jest on przede wszystkim od wysokości, na której zamontowane są przewody, dostępu do instalacji (np. pełna zabudowa G-K, obszar nad linią maszynową), od długości i wymiarów przewodów, ilości urządzeń (centrale wentylacyjne, wentylatory), rodzaju zabrudzenia, zakresu czyszczenia rozszerzonego o dezynfekcję instalacji i badania mikrobiologiczne oraz od tego czy wstawione zostały klapy rewizyjne. Najlepszym sposobem na oszacowanie czasu wykonania usługi czyszczenia instalacji wentylacji jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie i skonsultowanie zakresu prac z Inwestorem.