PureVent

Tomasz Górny

Konrad Michalski

Pomiary wentylacji i klimatyzacji we Wrocławiu i okolicach Dolnego Śląska

Pomiary wentylacji i klimatyzacji we Wrocławiu

Zamontowanie klimatyzacji czy wentylacji jest zaledwie wstępem do rozpoczęcia pracy tych instalacji. Aby osiągnąć najlepsze efekty i rozeznać się w wydajności urządzeń, należy przeprowadzić odpowiednie pomiary np. badanie szczelności kanałów wentylacyjnych. Przydają się one również w przypadku długo eksploatowanego sprzętu, ponieważ taki pomiar potrafi wychwycić wszelkie nieprawidłowości i postawić wstępną diagnozę jego działania.

Nasza firma wykonuje pomiary wentylacji za pomocą specjalistycznych narzędzi, które analizują dane
z wyjątkowo dużą precyzją. Dzięki temu otrzymane wyniki można przełożyć na sugerowane naprawy, czyszczenie lub inne czynności mające na celu przywrócenie wentylacji lub klimatyzacji do pierwotnego stanu. Do podstawowych narzędzi należą m.in. manometr z rurką Pitota, termoanemometr wiatrakowy czy balometr, których używamy do uzyskania dokładnych informacji na temat instalacji. Dają one pewność postawienia prawidłowej diagnozy.

Pomiary klimatyzacji oraz wentylacji mają duże znaczenie, jeżeli chodzi o wydajność urządzeń. Nieprawidłowo funkcjonujący sprzęt zużywa znacznie więcej energii, a to negatywnie wpływa na domowy budżet. Ponadto w wyniku pomiarów można wychwycić wszelkie inne usterki, które mogą być przyczyną obniżenia wymaganej wydajności wentylacji i klimatyzacji Ponadto nasza firma wykonuje pomiary szczelności instalacji freonowej
i szczelności przewodów wentylacyjnych oraz parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych- temperatura, wilgotność, wibracje, itp.

Wrocław i jego okolice mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie profesjonalnie wykonanych pomiarów. Jesteśmy elastyczni czasowo, nasze prace wykonujemy również w weekendy. Zadanie wykonywane jest najszybciej jak to możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa i dokładności. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zaoferować fachowe podejście do pracy oraz satysfakcjonującą obsługę Klienta.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego każdego zainteresowanego pomiarami wentylacji oraz klimatyzacji. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji w tym temacie. Gwarantujemy szybki termin realizacji zlecenia. Usługi obejmują cały Dolny Śląsk.

Pomiary wentylacji i klimatyzacji FAQ – Najczęściej zadawane pytania:

Kiedy należy wykonywać pomiary i regulację instalacji wentylacji?

Pomiary i regulację instalacji wentylacji należy wykonać przede wszystkim przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedkłada się między innymi protokół z przeprowadzonych pomiarów i regulacji instalacji wentylacji oraz pomiarów hałasu. Czynności te może wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane, np. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (sieci, instalacje sanitarne) lub uprawnienia SEP grupy 2. (urządzenia cieplne). Dodatkowo pomiary i regulacja musi być wykonana urządzeniami z aktualnymi świadectwami wzorcowania, które są weryfikowane przez Inspektora.

Dlaczego warto wykonywać pomiary i regulację instalacji wentylacji?

Pomiary i regulację instalacji wentylacji warto wykonać z co najmniej kilku powodów. W pierwszej kolejności przeprowadza się je, aby otrzymać założenia projektowe dla poszczególnych punktów nawiewnych i wywiewnych, ponieważ prawidłowe wykonanie projektu oraz montażu instalacji wentylacji nie zapewnia odpowiedniej dystrybucji powietrza. Drugim przypadkiem, dla którego warto przeprowadzić pomiary i regulację instalacji wentylacji jest wykonanie zmian w istniejącej instalacji wentylacji. Zmiany mogą polegać między innymi na zwiększeniu albo zmniejszeniu ilości punktów nawiewnych i wywiewnych, lub samej korekcie prowadzenia przewodów wentylacyjnych. Stąd należy przeprowadzić kontrolę czy nadal zapewniona jest odpowiednia wymiana powietrza i wyregulować jego przepływ dla przekształconej instalacji. Równie istotnym przypadkiem jest wykonanie prac pomiarowych przed zakupem albo najmem lokalu, biura lub innej nieruchomości, by sprawdzić czy instalacja jest sprawna i pracuje prawidłowo. Taka weryfikacja jest bardzo ważna pod kątem uniknięci problemów przy późniejszym korzystaniu z nabytej nieruchomości.

W jaki sposób wykonywany jest pomiar?

W zależności od rodzaju elementów końcowych takich jak kratki, zawory, anemostaty itp. oraz wielkości i wydajności badanej instalacji, dedykowane są konkretne urządzenia. Do podstawowych narzędzi należą między innymi manometr z rurką Pitota, anemometr wiatrakowy czy balometr, których używamy do uzyskania dokładnych informacji na temat instalacji. Podstawą jest świadectwo wzorcowania urządzeń, świadczące o prawidłowości wskazań wykonywanych pomiarów.

Jaki jest koszt wykonania pomiarów i regulacji?

Koszt wykonania pomiarów i regulacji wentylacji uzależniony jest od wielu czynników takich jak: ilość elementów nawiewnych i wywiewnych (kratki, zawory, anemostaty itp.), ilości i rodzaju urządzeń wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, wentylatory), wysokości, na której zamontowana jest instalacja wentylacji (konieczność wykorzystania podnośnika, rusztowania) i od dostępu do układu i jego elementów (stopień i rodzaj zabudowania- sufit systemowy, G-K).