PureVent

Tomasz Górny

Konrad Michalski

Badania mikrobiologiczne wentylacji i klimatyzacji we Wrocławiu i okolicach Dolnego Śląska

Badania mikrobiologiczne powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji purevent.pl

W celu określenia stopnia zanieczyszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji, poza inspekcją wizualną polegającą na weryfikacji stałych zanieczyszczeń (kurz, pył itp.) z wykorzystaniem np. kamery inspekcyjnej, wykonywane są również badania mikrobiologiczne, które dokładnie obrazują stopień zabrudzenia badanych powierzchni i otoczenia. Nasza firma świadczy kompleksową usługę wykonania badań mikrobiologicznych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zaczynając od określenia miejsca poboru próbek, wykonania klap rewizyjnych i samego pozyskania próbek, po interpretację otrzymanych wyników i przedstawienie zaleceń.

Proces przeprowadzania badań mikrobiologicznych

Próbki pobierane są przez przeszkolonego i uprawnionego próbkobiorcę zgodnie z procedurami na kilka sposobów:

  • z powierzchni wewnętrznej przewodów wentylacyjnych- metoda odciskowa/wymaz. Wykorzystując tę metodę, można uzyskać informacje odnośnie ogólnej liczby drobnoustrojów, ilość drożdży i pleśni oraz obecności Legionelli;
  • z powietrza- metoda sedymentacyjna/filtracyjna/zderzeniowa. Próbka pobierana jest przez odpowiednio zlokalizowaną w pomieszczeniu otwartą płytkę albo poprzez specjalne urządzenia, w których zanieczyszczenia z przepuszczonego powietrza osadzają się na filtrze lub płytce z pożywką.
    Z poszczególnych badań można uzyskać informacje o drobnoustrojach, zanieczyszczeniach biologicznych
    i pyłowych.
badania wentylacji i klimatyzacji domowej purevent.pl

Zabezpieczone i odpowiednio przetransportowane próbki (właściwe warunki chłodnicze z rejestrem temperatury i czasu transportu) poddaje się
w dalszej kolejności inkubacji i sprawdza ilość powstałych kolonii lub w niektórych przypadkach bezpośredniemu badaniu pod mikroskopem
i zliczaniu wychwyconych mikroorganizmów.

Są to podstawowe metody służące do kontroli czystości powierzchni przewodów wentylacyjnych, powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Na podstawie otrzymanych wyników badań wykonywana jest opinia mikrobiologiczna w oparciu o aktualne normy. Końcowy raport decyduje
o zakresie czyszczenia, dezynfekcji instalacji wentylacji, klimatyzacji i urządzeń.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań mikrobiologicznych najważniejsze jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wentylacji
i klimatyzacji
. W tym celu wykorzystywane są środki z pozwoleniem Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym oraz atestem PZH. Są to preparaty, które przede wszystkim skutecznie niszczą różnego rodzaju wirusy, bakterie, drobnoustroje, oraz drożdże i pleśnie. Dodatkowo nie wchodzą w interakcję z materiałami, z których wykonane są przewody. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością, są bezpieczne dla zdrowia i ulegają biodegradacji. Szerszy opis usługi dezynfekcji wentylacji i klimatyzacji przedstawiony jest w zakładce czyszczenie i dezynfekcja.

Warto również pamiętać o kwestii przygotowania instalacji do przeprowadzenia badań. Aby próbkobiorca mógł pobrać materiał do badań, niezbędny jest montaż klap rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych, umożliwiających dostęp do ich wnętrza. Służą one jednocześnie do wykonania
w późniejszym czasie ewentualnej usługi czyszczenia i dezynfekcji instalacji, która również znajduje sięw ofercie naszej firmy.

Zachęcamy do kontaktu, szczególnie gdy w grę wchodzą tak bardzo istotne kwestie, jak zdrowie i dobre samopoczucie osób przebywających
w pomieszczeniach.