PureVent

Tomasz Górny

Konrad Michalski

Serwis wentylacji i klimatyzacji domowej we Wrocławiu i okolicach Dolnego Śląska

Prawidłowo funkcjonująca wentylacja oraz klimatyzacja wpływa na dobre samopoczucie użytkowników.
Z tego względu należy regularnie przeprowadzać serwis, który ma na celu znalezienie wszelkich uchybień
w działaniu urządzeń oraz ich usunięcie. To sprawia, że zwiększa się żywotność posiadanego sprzętu.

Oferowany serwis klimatyzacji domowej gwarantuje kompleksowe podejście do zadania. Potrafimy zająć się każdą usterką, jaka może wystąpić w urządzeniu mającym na celu zmianę właściwości powietrza, a także możemy wykonać profesjonalne czyszczenie podzespołów sprzętu. Dzięki temu żadne zarazki
i drobnoustroje, które pojawiają się w środku w czasie długotrwałej eksploatacji klimatyzacji, nie będą zagrażać przebywającym w pomieszczeniu osobom.

Klimatyzatory to skomplikowane urządzenia, dlatego jeśli nie posiada się wiedzy na temat ich działania, to lepiej zostawić czyszczenie i naprawę fachowcom. Jest to o tyle ważne, że zanieczyszczona klimatyzacja pobiera więcej energii – odpowiedni serwis klimatyzacji domowej może obniżyć koszty działania sprzętu. Za korzystną cenę potrafimy przywrócić urządzenie do pierwotnego stanu technicznego.

Jeśli chodzi o nasz serwis wentylacji, to również oferujemy szeroki wachlarz usług. Oprócz standardowej kontroli przewodów i ich pełnego czyszczenia – wraz z podzespołami – wykonujemy badania mikrobiologiczne metodą akredytowaną lub nieakredytowaną. Dzięki temu klienci otrzymują gwarancję pełnego serwisu, który nie pozostawi żadnych uchybień.

Zaletą naszego serwisu wentylacji jest szybki termin realizacji oraz fachowa kadra pracowników, którzy podejmują się każdego zadania. Ich doświadczenie w połączeniu z profesjonalnymi narzędziami sprawiają, że efekt końcowy usługi jest zawsze na najwyższym poziomie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych naszym serwisem klimatyzacji domowej oraz wentylacji do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy szczegółów i umówimy wizytę w dogodnym dla klienta terminie. Nasze usługi obejmują Wrocław oraz jego okolice.

Serwis wentylacji i klimatyzacji FAQ – Najczęściej zadawane pytania:

Kiedy należy wykonywać serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji?

Serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji należy wykonywać przede wszystkim ze względu na utrzymanie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producentów. Przeprowadza się go również w celu przedłużenia ich żywotności, według wytycznych dokumentacji otrzymywanej od producentów. W przypadku urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zalecana częstotliwość to najczęściej dwa przeglądy w ciągu roku. Częstotliwość ta uzależniona jest również od charakteru obiektu, w którym urządzenia są zamontowane. W obiektach przemysłowych serwis przeprowadzany jest zdecydowanie częściej, również z powodu pracy ciągłej urządzeń. Regularność wykonywania prac serwisowych najlepiej ustalić na podstawie okresowych kontroli stanu technicznego.

Na czym polega serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji?

Podstawowe prace serwisowe urządzeń wentylacyjnych, np. central wentylacyjnych, polegają na wymianie filtrów, czyszczeniu powierzchni obudowy i podzespołów, sprawdzeniu stanu technicznego, poprawności sterowania i pracy automatyki oraz weryfikacji usterek. Zakres wykonywanych prac w przypadku klimatyzacji jest podobny, jednak najważniejszą czynnością jest kontrola szczelności instalacji freonowej, ze względu na szkodliwość wykorzystywanych czynników chłodniczych dla środowiska naturalnego.
Na koniec wykonanych prac przedstawia się Inwestorowi protokół z zakresu wykonanych czynności serwisowych w formie pisemnej i zdjęciowej.

Jaki jest koszt serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji?

Koszt wykonania serwisu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uzależniony jest od wielu czynników, między innymi: ilości urządzeń na danym obiekcie, rodzaju konstrukcji, wielkości (mocy), stopnia zabrudzenia, na które wpływ ma środowisko pracy. Najlepszym sposobem na przygotowanie rzetelnej oferty wykonania czynności serwisowych jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie i skonsultowanie zakresu prac z Inwestorem.

Kto może wykonywać serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji?

W trakcie trwania gwarancji urządzeń serwis może wykonać przeważnie firma posiadająca autoryzację konkretnego producenta. Dodatkowo do wykonywania serwisu urządzeń wentylacyjnych niezbędne są uprawnienia SEP grupy 1. i 2. Dla urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących czynnik chłodniczy w postaci gazów fluorowanych, poza uprawnieniami SEP grupy 1. należy posiadać dodatkowo certyfikat F-gaz.
W przekazywanym Inwestorowi protokole serwisowym powinna znajdować się pieczątka serwisanta z numerami posiadanych uprawnień.