Wentylacja w budynkach mieszkalnych a przepisy prawne

Komfort mieszkania jest w dużej mierze uzależniony od odpowiedniej wentylacji powietrza. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu wymiany powietrza jest niezbędne także z punktu widzenia przepisów prawa. Jeżeli projekt, a następnie sam budynek nie będzie spełniał warunków określonych przez ustawodawcę, to realizacja i użytkowanie inwestycji po prostu nie będzie możliwe. Jak więc zapewnić właściwą wentylację bloku i mieszkania?

Wentylacja w bloku – o czym pamiętać?

Wentylacja w bloku oraz właściwie w jakimkolwiek innym budynku mieszkalnym jest podstawowym systemem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo użytkownikom. Wentylacja mieszkań – mówiąc w pewnym uproszczeniu – polega na zapewnieniu odpowiedniej wymiany powietrza w budynku, dzięki czemu możliwe jest m.in. usunięcie z jego wnętrza substancji szkodliwych i zapewnienie dopływu świeżego powietrza. Właśnie z tego względu prawidłowa wentylacja mieszkań jest tak istotną kwestią. I nie chodzi tu tylko praktyczne aspekty budownictwa, ale przede wszystkim o wymagania prawne. Standardy, jakie musi spełniać zarówno naturalna, jak i wentylacja mechaniczna w bloku – przepisy są tu naprawdę rozbudowane – zostały określone w różnego rodzaju aktach prawnych.

Wentylacja mechaniczna w bloku – przepisy dotyczącego tego systemu

Wentylacja w bloku – przepisy dotyczące tego systemu są niezwykle rozbudowane – zawsze musi zostać skonstruowana zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawodawcę. Chodzi tu m.in. o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

W przypadku wentylacji mechanicznej w bloku przepisy, jakie regulują tu kwestie to także różnego rodzaju normy ISO, określające unijny poziom, jakiemu zawsze muszą odpowiadać te instalacje. Jeżeli nie jest on spełniony, po prostu nie należy montować takich systemów wentylacji mechanicznej. Muszą o tym pamiętać zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy i mieszkańców bloków.

Przy czym akty te określają minimalne wymagania, jakie musi spełniać system wentylacji mechanicznej. Nie ma przeszkód – a niekiedy jest to wręcz wskazane – aby wentylacja mieszkań została zaprojektowana w wyższym standardzie, niż wynikający z przepisów prawa. Zawsze przed zakupem mieszkania warto zapoznać się z rozwiązaniami zastosowanymi przy wdrażaniu systemu wentylacji mechanicznej. W końcu przekłada się on na codzienne funkcjonowanie użytkowników i na ich komfort.

Wentylacja w bloku – jak ją zbudować?

Wentylacja w bloku może mieć charakter naturalny bądź mechaniczny, niekiedy także wspólnie wykorzystuje się te systemy. Naturalna wentylacja w bloku – przepisy są tu jednoznaczne – musi zagwarantować wymianę powietrza w sposób „grawitacyjny”, a więc za pomocą prawideł przyrody. Natomiast system wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna w bloku – przepisy także tutaj ją jasno sformułowane – musi zapewniać przepływ powietrza od w kierunku od stref najmniej do najbardziej zanieczyszczonych. Wentylacja w bloku, przepisy mówiąc o tym wprost, musi zapewniać dopływ świeżego powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w kuchni. Natomiast odpływ powietrza trzeba zagwarantować w łazience, kuchni i pomieszczenia bez okien. W przeciwnym wypadku wentylacja w bloku po prostu nie spełni swojej funkcji, a więc nie zapewni odpowiedniej wymiany powietrza.

Jak wybrać system wentylacji mechanicznej w bloku?

Skoro wentylacja mechaniczna w bloku musi odpowiadać przepisom prawa, to zawsze wybierając system wentylacyjny, który zostanie zainstalowany w bloku, trzeba mieć na względzie właśnie regulacje prawne oraz normy ISO. Za ich niespełnienie przez system wentylacji odpowiedzialność – co do zasady – ponosi inwestor, do którego mają prawo zgłaszać swoje zastrzeżenia w tej kwestii nabywcy mieszkań. Choć oczywiście trzeba pamiętać, że odpowiedzialność inwestora w tym przypadku przejdzie na inne podmioty.

Czy można przeprowadzić samodzielne czyszczenie i dezynfekcję instalacji wentylacyjnych?