Jak często należy czyścić wentylację w obiektach gastronomicznych?

Czystość wentylacji w restauracjach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych to nie tylko kwestia komfortu dla gości i pracowników, ale przede wszystkim higieny i bezpieczeństwa. Jak często należy przeprowadzać czyszczenie wentylacji w gastronomii? Dlaczego jest to tak ważne? Wyjaśniamy w tym artykule.

Dlaczego dezynfekcja kanałów wentylacyjnych jest ważna?

Nieczyszczona wentylacja w lokalu gastronomicznym wpływa negatywnie na poziom higieny, a tym samym bezpieczeństwa w obiekcie. Podczas smażenia i gotowania wytwarzają się duże ilości wilgotnych, tłustych oparów, które wędrują wraz z powietrzem i osadzają się na ścianach przewodów wentylacyjnych. Wysoka temperatura w przewodzie wentylacyjnym może prowadzić do zapłonu zalegającej w nim warstwy tłuszczowej, a w efekcie do wystąpienia pożaru.

Nieregularne i nieprawidłowe czyszczenie wentylacji w restauracjach stanowi też poważne zagrożenie mikrobiologiczne. W warstwie tłuszczowej rozwijają się bakterie, które mogą okazać się groźne dla zdrowia klientów, a także samego personelu. Niewłaściwe czyszczenie wentylacji skutkuje tym, że w przewodach zwiększają się opory przepływu. To prowadzi z kolei do wzrosty poboru energii przez urządzenia elektryczne znajdujące się w lokalu gastronomicznym. Wyższy pobór prądu wiąże się jednoznacznie z większymi rachunkami za energię.

Systematyczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych pomaga zatem zmniejszać ryzyko pożaru i zagrożenia mikrobiologicznego. Sprzyja też zapobieganiu wzrostom kosztów eksploatacji w lokalu gastronomicznym. Prawidłowo i odpowiednio często wykonywana dezynfekcja kanałów wentylacyjnych usuwa gromadzące się warstwy tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Czyszczenie wentylacji w gastronomii zapobiega zatem wydobywaniu się przykrych aromatów z wywietrzników, co z kolei wpływa na komfort przebywających w lokalu gości i pracowników.

Jak często przeprowadzać czyszczenie wentylacji?

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych w obiektach gastronomicznych jest uregulowane odpowiednimi przepisami prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, częstotliwość czyszczenia wentylacji zależy od rodzaju paleniska oraz warunków użytkowych wentylacji. W przypadku przewodów spalinowych i dymowych z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych należy przeprowadzać czyszczenie wentylacji przynajmniej raz w miesiącu, jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. To oznacza, że wentylacja w lokalu gastronomicznym musi być czyszczona co najmniej raz na miesiąc przez uprawnione do tego osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Jak wynika zatem z przepisów, osobą odpowiedzialną za systematyczne czyszczenie wentylacji w restauracjach jest kominiarz.

Częstotliwość czyszczenia wyciągów kuchennych

Poza systematycznym czyszczeniem wentylacji w gastronomii zaleca się też czyszczenie wyciągów kuchennych. Mówi o tym zagraniczna norma HVCA TR/17 „Guide to good practice. Cleanliness of ventilation systems”. Częstotliwość mycia zależy od stopnia użytkowania okapów. Na przykład, w przypadku częstego stosowania okapu kuchennego, w czasie 12-16 godzin na dobę, wyciąg kuchenny zaleca się czyścić co około 3 miesiące. Gdy czas użytkowania urządzeń wynosi 6-12 godzin w  ciągu doby, to warto wyczyścić wyciąg co około pół roku. Jeśli z kolei użytkowanie okapu jest niewielkie i wynosi od 2 do 6 godzin na dobę, instalację wyciągową można czyścić co około 12 miesięcy.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych suchym lodem

Czyszczenie wentylacji w gastronomii często przeprowadza się z użyciem suchego lodu. Metoda ta jest polecana właśnie do kuchni i lokali gastronomicznych, w których w przewodach wentylacji wyciągowej gromadzi się tłuszcz. Do wyciągów wprowadza się zdalnie sterowane pojazdy z dyszami, z których jedna tworzy suchy lód kruszący tłuszcz, a druga go zdmuchuje. Pojazd jest wyposażony też w monitor i kamerę zapewniające podgląd przewodu.