Wentylacja grawitacyjna, a rekuperacja – 3 różnice

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, a ściślej – normą PN-83/B-03430, każdy obiekt mieszkalny powinien być wyposażony w wentylację. Ta z kolei w swojej najprostszej formie musi zapewniać wymianę powietrza ,,zużytego’’ na świeże. Czy jednak mając możliwość wyboru konkretnego rozwiązania, należy sugerować się wyłącznie tą cechą? Zdecydowanie nie, co najlepiej wyjaśnić przedstawiając szereg zalet, którymi odznacza się wentylacja hybrydowa lub mechaniczna w zestawieniu z bardzo ograniczoną funkcjonalnością ich grawitacyjnych odpowiedników.

Jakość zachodzącej wymiany powietrza

Podstawowa różnica między wentylacją mechaniczną, a grawitacyjną polega na tym, że działanie tej pierwszej oparte jest o działanie wentylatora, który wymusza przepływ powietrza. W przypadku wentylacji grawitacyjnej dochodzi do niekontrolowanego przepływu powietrza (kierunek oraz strumień powietrza), powietrze napływające do pomieszczeń nie jest często uzdatniane poprzez wkłady filtracyjne (pyłki, kurz itp.). Wentylacja mechaniczna realizowana przez centralę z wymiennikiem ciepła dodatkowo ogranicza zapotrzebowanie na energię.

Wentylacja mechaniczna a grawitacyjna – wietrzenie

Wentylacja mechaniczna pozwala na zachowanie precyzyjnej kontroli nad ilością powietrza wywiewanego na zewnątrz pomieszczeń oraz nawiewanego do ich wnętrza. Przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej sterowanie tego typu czynnikami w ogóle nie jest możliwe. Wówczas do dyspozycji mamy wyłącznie wietrzenie standardowe, poprzez otwieranie okien, które może wiązać się z wpuszczaniem do domu hałasu, a podczas zimnych pór roku również z wychładzaniem pomieszczeń i traceniem energii cieplnej.

Rekuperacja a wentylacja grawitacyjna w kontekście kosztów utrzymania

Wentylacja grawitacyjna pozbawiona jest urządzeń mechanicznych i tym samym nie mamy kosztów związanych z ich zakupem, serwisem, zasilaniem w energię elektryczną. Należy jednak pamiętać, że wentylacja grawitacyjna jest bardzo dużym źródłem strat ciepła, które należy pokryć np. przez instalację centralnego ogrzewania. Rekuperator wyposażony w wymiennik ciepła w bardzo dużym stopniu ogranicza straty ciepła, zapewnia w sposób kontrolowany napływ świeżego powietrza do pomieszczeń, które oczyszczone jest w sekcji filtracyjnej urządzenia.