Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w starym domu. O czym należy pamiętać?

Rekuperacja z funkcją odzysku ciepła to standard w budynkach pasywnych. Mowa więc o nowoczesnym budownictwie. Dzięki temu obiekty zyskują dostęp do świeżego powietrza niezależnie od warunków na zewnątrz. Pytanie tylko, czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w starym domu jest możliwa?

Rekuperacja w starym budownictwie

Straty ciepła w starym domu generowane są głównie przez brak odpowiedniej izolacji budynku, nieszczelną stolarkę okienną oraz wentylację grawitacyjną. Rekuperacja w starym domu ma za zadanie dostarczać świeże powietrze do pomieszczeń, które poprzez wymiennik zainstalowany w urządzeniu zostaje podgrzane (odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń). Rekuperacja w starym domu ogranicza straty ciepła, tym samym koszt ogrzewania, zapobiega gromadzeniu się wilgoci na przegrodach. Idealnym połączeniem jest odpowiednia termoizolacja starego domu, ograniczenie strat ciepła poprzez wymianę stolarki okiennej oraz zastosowanie rekuperacji. Przed instalacją rekuperacji w starym domu należy ustalić lokalizację czerpni, wyrzutni powietrza zgodnie z przepisami oraz zastanowić się nad prowadzeniem inst. wentylacji, która będzie dostarczała / usuwała powietrza z pomieszczeń. Do prowadzenia instalacji niezbędna jest wolna przestrzeń. W starym budynku bardzo często jedynym rozwiązaniem jest prowadzenie instalacji między stropem pomieszczenia, a sufitem podwieszanym typu G-K lub tzw. kasetonowym.

Przebudowa wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną

W wielu przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie poważnych zmian w budynku, aby skorzystać z rekuperacji. Dotyczy to głównie wykonania odkrywek – aby znaleźć istniejące instalacje oraz kucia ścian – aby przeprowadzić kanały wentylacyjne. Należy zastanowić się nad lokalizacją czerpni, wyrzutni powietrza (ścienne lub dachowe) oraz w jaki sposób poprowadzić do w/w elementów instalację wentylacji. Jak poprawić wentylację w starym domu bez remontu generalnego? Jeśli tylko jest to możliwe, wykonawcy wykorzystują istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej do prowadzenia inst. wentylacji mechanicznej. Przed zastosowaniem takiego rozwiązania należy uzyskać pozytywną opinię kominiarską. Przebudowa wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną może również odbyć się w systemie hybrydowym (połączenie wentylacji mechanicznej z wentylacją naturalną), np. naturalna wentylacja podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych jest wspomagana przez wentylację mechaniczną

Często na poddaszu budynku instalowany jest rekuperator oraz rozprowadzane są przewody wentylacyjne. Następnie wykonywane jest otworowanie w stropie pod elementy nawiewne oraz wywiewne.

Jak widać, wentylacja mechaniczna w starym domu jest możliwa, ale wymaga podjęcia odpowiednich przygotowań oraz dodatkowych inwestycji.