Pierwsze sygnały oznaczające, że coś niedobrego dzieje się z Twoją klimatyzacją

Klimatyzacja nie jest urządzeniem przesadnie skomplikowanym. Mimo to każda z jej części może ulec uszkodzeniu, co bez odpowiedniej reakcji ze strony użytkownika w szybkim tempie przełoży się na pogorszenie jakości pracy. Jak zatem relatywnie szybko wykryć usterkę w klimatyzacji domowej?

Poniżej scharakteryzowaliśmy pokrótce 4 główne objawy świadczące o niesprawności klimatyzatora.

Mało intensywny nawiew powietrza

Kiedy filtry klimatyzacji ulegną zapchaniu, powietrze wciąż jest skutecznie schładzane, ale jego nawiew do pomieszczenia staje się znacząco utrudniony. Dodatkowo w ramach obszaru pracy urządzenia wzrasta poziom wilgotności, co bardzo szybko skutkuje obniżeniem komfortu użytkowników.

Brzydkie zapachy

Najbardziej podstawowa oznaka, świadcząca o zanieczyszczeniu układu klimatyzacyjnego. Nieprzyjemne powonienie dobiegające z klimatyzatora jest najczęściej efektem rozwoju pleśni oraz grzybów wewnątrz jego struktury.

Hałas

Głośna praca urządzenia stanowi zwykle informację o poważniejszych usterkach, związanych z działaniem samego kompresora lub wentylatorów wymuszających przepływ powietrza.

Osłabiony poziom chłodzenia

Jeśli klimatyzacja działa, a mimo tego z jej nawiewów nie wlatuje do pomieszczenia zimne powietrze, przyczyną problemu może okazać się niedostateczny poziom czynnika chłodniczego (tzw. freonu lub f-gazu). Jego redukcja z biegiem użytkowania jest naturalnym procesem, jednak nie powinna postępować szybciej, niż w tempie ok. 10% ubytku całkowitej objętości w skali roku. W przypadku gdy czynnika ubywa więcej, prawie na pewno mamy do czynienia z nieszczelnym układem urządzenia.

W obliczu tego typu objawów, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy klimatyzacja jest „nabita” (tj. czy posiada odpowiednią ilość czynnika chłodzącego), a w kolejnym kroku upewnić się, czy w obrębie jej struktury nie doszło do rozszczelnienia. Przeprowadzenie tej procedury najlepiej pozostawić fachowcom. Profesjonalny serwis klimatyzacji domowej w sposób rzetelny sprawdzi poziom uzupełnienia klimatyzacji czynnikiem chłodniczym, a następnie zlokalizuje ewentualne źródła przecieków, korzystając m.in. z azotu, lampy UV oraz specjalnego barwnika.