Na jakie informacje na etykietach energetycznych klimatyzatora zwracać szczególną uwagę?

Wybierając sprzęt elektryczny do wyposażenia mieszkania, należy wziąć pod uwagę takie parametry, jak moc, pobór energii czy poziom generowanego przez nie hałasu. Zgodnie z nałożonym na producentów obowiązkiem, na każdym urządzeniu, w tym także na klimatyzatorach, musi znaleźć się etykieta klasy energetycznej. Odpowiednie odczytanie zawartych na niej informacji pozwoli na wybór odpowiedniego sprzętu, który zapewni pożądane efekty, nie narażając domowników na wysokie koszty użytkowania.

Najwięcej miejsca na etykiecie zajmuje oznaczenie klasy efektywności energetycznej. Ma ono postać od siedmiu do dziesięciu różnokolorowych pasków z podanymi wszystkimi klasami, obok których powinna zostać podana klasa danego urządzenia. Najbardziej efektywne rozwiązanie to klimatyzator A+++, czyli najbardziej oszczędny, zapewniający najniższy pobór mocy klimatyzatora. Im dana klasa znajduje się niżej na wykresie z pasków, tym większe zużycie energii. Warto zwrócić uwagę, że klasa efektywności może różnić się dla funkcji chłodzenia (SEER) i grzania (SCOP), dlatego etykieta musi podawać te informacje oddzielnie, nawet jeśli wartości są takie same.

Co jeszcze zawiera etykieta energetyczna klimatyzatora?

Kolejną informacją, na jaką należy zwrócić uwagę, jest moc grzewcza klimatyzatora oraz moc w trybie chłodzenia. Wartości te podaje się w kilowatogodzinach (kW). Poniżej powinny znajdować się dane o SCOP i SEER, czyli wydajności (odpowiednio dla grzania i chłodzenia), a także roczne zużycie energii w kW dla obu trybów.

Dla osób decydujących się na zakup klimatyzatora bardzo ważną kwestię stanowi zwykle także poziom hałasu klimatyzacji. Informację tą przedstawiono w formie dwóch piktogramów przedstawiających dom i głośnik. Na pierwszym głośnik znajduje się w środku domu i ta wartość odnosi się do hałasu wewnętrznego. Na drugim głośnik jest poza domem, co oznacza poziom hałasu zewnętrznego. Wartości podaje się w decybelach (db). Ponadto, firma instalacyjna powinna wpisać na etykietę faktyczną ilość czynnika chłodzącego, jeśli podczas instalacji konieczne okazało się uzupełnienie o dodatkową ilość.