Czy klimatyzacja ma wpływ na środowisko naturalne?

Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że wpływ klimatyzacji na środowisko naturalne jest jednoznacznie negatywny. Mówi się tu głównie o czynnikach chłodniczych, których obecność działa niekorzystnie na warstwę ozonową. Mało kto jednak wie, że dzięki postępowi technologicznemu stare, szkodliwe rozwiązania zastępuje się nowymi, które w znacznie mniejszym stopniu oddziałują na środowisko.

Obecnie każda osoba, która zajmuje się montażem, serwisem, naprawą czy uzupełnianiem czynnika chłodniczego musi posiadać specjalne uprawnienia. Dzięki temu potrafi prawidłowo obchodzić się z substancjami mającymi wpływ na warstwę ozonową.

Warto też zwrócić uwagę na to, że korzystanie z klimatyzacji jako urządzenia dostarczającego ciepło jest znacznie mniej obciążające dla środowiska naturalnego niż w przypadku, gdy do tego zadania używa się standardowego grzejnika elektrycznego pobierającego więcej energii elektrycznej lub innych konwencjonalnych źródeł ciepła. Ponadto klimatyzator nie wytwarza bezpośrednio żadnych gazów cieplarnianych, a w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii jest praktycznie zeroemisyjny.

Technologia w służbie ekologii

Klimatyzacja a ekologia to powiązane ze sobą tematy. Dzięki naukowcom i inżynierom nieustannie poprawia się jakość stosowanych czynników oraz obniża ich wpływ na warstwę ozonową. Emisja gazów z klimatyzacji staje się więc coraz mniej obciążająca dla środowiska. Aktualnie w urządzeniach znaleźć można np. nowoczesne czynniki, jak R32 i R410A, które zastąpiły zawierające chlor i bardziej szkodliwe R22 czy R12.

Przepisy nakazują również, aby przy odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego regularnie odbywały się kontrole szczelności. Ponadto od 2020 roku w urządzeniach klimatyzacyjnych zabrania się stosowania chłodziw niebezpiecznych typu HCFC oraz CFC zawierających freon. Toksyczne czynniki chłodzące zostaną usunięte także z samochodów.

Jak widać, klimatyzacja a ochrona środowiska to obszary coraz ściślej połączone. Nowoczesne urządzenia zawierają bardziej przyjazne dla otoczenia substancje, a przepisy prawa gwarantują, że o prawidłowe działanie klimatyzatorów będą dbali wyłącznie certyfikowani specjaliści.