Jak zmniejszyć częstotliwość czyszczenia instalacji wentylacji?

Sprawny system wentylacyjny to gwarancja odpowiednio wysokiego komfortu korzystania z pomieszczeń mieszkalnych, biur i obiektów przemysłowych. To także bardzo istotny element ochrony przeciwpożarowej obiektu. Wszystko to czyni utrzymanie wentylacji w należytej czystości jednym z podstawowych obowiązków administratora budynku. Co wpływa na zanieczyszczenie instalacji i w jaki sposób zmniejszyć częstotliwość jej czyszczenia bez pogarszania parametrów użytkowych?

Regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych – dlaczego jest konieczne?

Niedrożna instalacja wentylacyjna hamuje cyrkulację powietrza, powodując wyraźne pogorszenie jego jakości w pomieszczeniu. W zanieczyszczonym układzie rozwijają się grzyby, pleśnie, bakterie oraz inne drobnoustroje, które trafiając do wnętrza, mogą stać się źródłem wielu chorób lub negatywnie wpływać na magazynowane towary i produkty.

Warto dodać, że wpływ na zabrudzenie instalacji ma czystość obsługiwanych pomieszczeń. Właśnie dlatego w halach produkcyjnych, magazynach i innych, mocno zapylonych wnętrzach drożność systemu wymiany powietrza nabiera szczególnego znaczenia. Zanieczyszczona instalacja znacznie zwiększa ryzyko zapłonu i może prowadzić do groźnego w skutkach pożaru.

Jak często czyścić kanały wentylacyjne?

Działania takie jak regularna wymiana filtrów powietrza czy konserwacja przewodów wentylacyjnych pozwalają utrzymać system w odpowiedniej kondycji. Co do zasady, częstotliwość czyszczenia wentylacji w różnego rodzaju obiektach jest mocno różnicowana. Nie istnieją odgórne wytyczne, mówiące o tym, jak często trzeba przeprowadzać takie prace w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych czy magazynowych. Przepisy mówią natomiast o tym, że administrator obiektu zobowiązany jest zapewnić drożność wentylacji przez cały czas pracy systemu. W praktyce oznacza to, że od regularnych przeglądów nie ma odstępstwa.

Czy można obniżyć częstotliwość czyszczenia wentylacji?

Istnieje jednak kilka sprawdzonych sposobów na to, by wydłużyć żywotność poszczególnych elementów, a tym samym – móc czyścić przewody powietrzne rzadziej, bez ryzyka pogorszenia ich parametrów. Sprzyja temu m.in. zastosowanie odpowiednich filtrów powietrza. Im wyższej jakości wkłady i elementy filtrujące stosujemy w naszej instalacji, tym dłużej zachowają one swoją wysoką sprawność.

Trzeba jednak pamiętać, że niezwykle istotnym aspektem jest tu dopasowanie filtra do specyfiki pomieszczenia. Dzięki temu odpowiednie wkłady odpylające zapewnią maksymalną skuteczność filtracji, eliminując ryzyko zanieczyszczenia powietrza oraz samych elementów instalacji. Kluczowe jest tu określenie rodzaju cząsteczek zanieczyszczających powietrze oraz dobór skutecznie zatrzymujących je filtrów.

Lokalizacja czerpni powietrza

Na wydajność instalacji wentylacyjnej wpływa również samo rozmieszczenie poszczególnych jej elementów. Odpowiednia lokalizacja czerpni powietrza jest bardzo ważna, gdyż ma wpływ na jakość powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Można umieścić ją:

– na ścianie budynku, w odległości minimum 8 metrów od parkingów i ruchliwych dróg,

– w odpowiednim oddaleniu od miejsc składowania odpadów,

– na dachu – co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Sprawna wentylacja to komfort i bezpieczeństwo.

Warto również pamiętać o tym, że regularna wymiana filtrów powietrza również przyczyni się do ograniczenia częstotliwości czyszczenia instalacji. Stosowanie się do tych kilku prostych porad, pozwoli wydłużyć interwał prac konserwacyjnych bez zwiększania ryzyka ponadnormatywnego zanieczyszczenia wentylacji w budynku.