Co ile powinniśmy czyścić instalację wentylacji?

Podczas pracy wentylacji do środka instalacji dostają się drobiny różnego rodzaju zanieczyszczeń. Ich nagromadzenie może po pewnym czasie wpływać na wydajność i niepoprawne działanie takiego systemu. Stopień oraz szybkość powstawania zabrudzeń zależy w znacznej mierze od rodzaju budynku, ale też sposobu wymiany powietrza czy jakości stosowanych filtrów. Dostosowanie częstotliwości oczyszczania wentylacji pozwala znacząco poprawić jakość powietrza w domu lub mieszkaniu. Trzeba też wiedzieć, że istnieją regulacje prawne, które określają dopuszczalne ilości zanieczyszczeń oraz sposoby czyszczenia przewodów w instalacji.

Jakiego rodzaju zanieczyszczenia osadzają się w wentylacji?

Na ściankach przewodów wentylacyjnych oraz powierzchni urządzeń wentylacyjnych najczęściej pozostają zanieczyszczenia stałe, biologiczne i mikrobiologiczne, a także cząstki tłuszczu. Część z nich zostaje porwana przez przepływające powietrze podczas pracy, jednak pewna ilość trwale osadza się wewnątrz instalacji, ograniczając przepływ powietrza. W skrajnych przypadkach drobiny zanieczyszczeń, w tym bakterie i wirusy, mogą wracać do pomieszczenia. Aby tego uniknąć, należy regularnie powtarzać prace służące oczyszczeniu wentylacji.

Jakie przepisy mówią o czyszczeniu wentylacji?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, obowiązują pewne regulacje, które wyznaczają częstotliwość czyszczenia instalacji w lokalach gastronomicznych i usługowych, biurach czy obiektach przemysłowych. Prawo Budowlane w Art. 62.1 mówi, że wentylacje powinny być poddawane kontroli nie rzadziej, niż raz w roku. Warto zauważyć, że nie oznacza to konieczności czyszczenia instalacji co najmniej raz na każde 12 miesięcy, a jedynie wtedy, gdy kontrola wykaże taką konieczność. Aby sprawdzenie stanu przewodów było w ogóle możliwe, instalacja musi na to pozwalać. Dlatego wprowadzona została norma PN-EN 13779:2007, która nakłada obowiązek zapewniania takiego dostępu. Zgodnie z normą PN-EN 1209:2007 trzeba natomiast dać możliwość wyczyszczenia wszystkich przewodów, poprzez montaż elementów rewizyjnych. Musimy też pamiętać o unijnej normie EN 15780, która uściśla procedury kontroli, a także metody czyszczenia wentylacji. Większość przepisów dotyczy wyłącznie zabudowy niemieszkalnej.

Jak często czyścić instalację wentylacyjną i w jaki sposób?

Częstotliwość czyszczenia takich systemów to indywidualna kwestia, zależna od różnych czynników. Właśnie dlatego zaleca się przeprowadzanie regularnej kontroli, aby ocenić, czy już nadszedł ten czas. Oczywiście kontrolę można przeprowadzać częściej, np. wtedy, gdy obserwuje się pogorszenie wydajności instalacji. Stosować należy określoną kolejność czyszczenia, zaczynając od odgałęzień, a kończąc na przewodzie głównym, kierując się w stronę centrali. Proces ten można wykonywać na sucho, za pomocą np. szczotek obrotowych i odkurzaczy, lub na mokro, wykorzystując parę albo środki chemiczne. Nieco trudniejsze okazuje się czyszczenie instalacji w zabudowie jednorodzinnej oraz w mieszkaniach, ponieważ zwykle nie ma tam otworów rewizyjnych. Pomóc mogą jednak specjalne drążki, zwiększające zasięg osoby czyszczącej.