Próba szczelności instalacji wentylacji – najważniejsze informacje

Tylko szczelna wentylacja gwarantuje poprawne funkcjonowanie instalacji. W przeciwnym razie można spodziewać się wielu związanych z tym problemów: począwszy od zmniejszenia wydajności systemu, przez straty energetyczne, aż po pojawienie się grzybów. Dlatego próba szczelności instalacji wentylacji powinna zostać przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki. Opiszemy je w niniejszym artykule.

Źródła nieszczelności przewodów instalacyjnych

Istnieje kilka miejsc, które są szczególnie narażone na pojawienie się nieszczelności. Najczęściej to połączenia poprzeczne i podłużne przewodów. Odpowiedni montaż jest w związku z tym niezwykle ważny. Oprócz tego warto zbadać miejsca obsadzenia rozet, a także kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne oraz wyczystki.

Normy badania szczelności instalacji wentylacji

Szczelność przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie norm PN-EN-12237:2005 (dla okrągłych kanałów i kształtek) oraz PN-EN-1507:2007 (dla prostokątnych kanałów). Zgodnie z tymi przepisami wyróżnia się 4 klasy:
– Klasę A. Jej wartość graniczna ciśnienia statyczna wynosi 500 Pa, podciśnienia 500 Pa. Z kolei wartość graniczna nieszczelności to 0,027 x pt0,65 10-3. W związku z tym nie znajduje żadnego zastosowania.
– Klasę B. Tutaj wartość graniczna ciśnienia statyczna wynosi 1000 Pa i 750 Pa podciśnienia. Dzięki wartości granicznej nieszczelności 0,009 x pt0,65 10-3 spełnia minimalne wymagania dla standardowych instalacji. To najczęściej stosowana klasa szczelności przewodów wentylacyjnych.
– Klasę C. W tym przypadku wartość graniczna ciśnienia statyczna wynosi 2000 Pa, podciśnienia 750 Pa. Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności to z kolei 0,003 x pt0,65 10-3. Idealnie nadaje się więc do systemów o podwyższonym ciśnieniu.
– Klasę D. Jej wartość graniczna ciśnienia statyczna również wynosi 2000 Pa oraz 750 podciśnienia. Jednak dzięki wartości granicznej wskaźnika nieszczelności wynoszącemu 0,001 x pt0,65 10-3 przeznacza się ją do systemów specjalnych o zwiększonych wymogach higienicznych.

Jak zbadać szczelność przewodów wentylacyjnych?

Badanie polega na zaślepieniu otworów w wybranym odcinku instalacji. Następnie wytwarza się w nim nadciśnienie oraz podciśnienie zgodnie z powyżej opisanymi normami. Urządzenie zwane przepływomierzem bada strumień objętości powietrza i na tej podstawie wskazuje określoną wartość. Testy szczelności kanałów wentylacyjnych są w ten sposób w stanie znaleźć nawet drobne uchybienia i nieprawidłowości. Wystarczy powtórzyć je na każdym odcinku instalacji raz na jakiś czas.

Kiedy przeprowadzić testy szczelności kanałów wentylacyjnych?

Trwale zakryte odcinki przewodów trzeba sprawdzić jeszcze przed ich zakryciem, a więc tuż przed uruchomieniem instalacji. W każdym innym przypadku warto to robić regularnie, np. przy okazji standardowego serwisu. Próba szczelności instalacji powinna się odbyć też za każdym razem, gdy zauważy się jej spadek wydajności bądź pojawią się jakiekolwiek inne problemy z eksploatacją.

Który system wentylacji sprawdzi się najlepiej w obiektach deweloperskich?