Jak przebiega czyszczenie wentylacji w lokalu gastronomicznym?

Bary, restauracje i tym podobne punkty gastronomiczne wymagają zachowania najwyższych standardów higienicznych. Dotyczy to zarówno samych pomieszczeń, jak i systemu wentylacji. Jej czyszczenie musi więc odbywać się przy użyciu odpowiednio dopasowanych metod.
H2: Różnice pomiędzy standardową wentylacją a systemem w lokalu gastronomicznym
Domowe instalacje nie różnią się od gastronomicznych wyłącznie rozmiarami czy sposobem eksploatacji. Są odmienne już na poziomie projektu. Ich wykonanie musi bowiem być zgodne z zasadami opisanymi przez prawo, a także normą PN-83/B-03430. Jak powinna być wykonana instalacja wentylacji w lokalu gastronomicznym? Przede wszystkim musi dochodzić do co najmniej 10-50 wymian powietrza w ciągu godziny przy zachowaniu wilgotności na poziomie ok. 40-50% i temperaturze między 20 a 22ºC. W pomieszczeniach jadalnych strumień powietrza może powodować jedynie 5-10 wymian powietrza na godzinę. Jak więc widać, są to surowsze normy od tych, które spotyka się podczas projektowania instalacji domowych.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych suchym lodem, parą oraz wodą

Różnice występują też w sposobach oczyszczania instalacji. W kuchni – a także w przylegającej do niej wentylacji – występują problemy z tłuszczem. Do jego usunięcia stosuje się najczęściej parę wodną z bezpiecznymi dla żywych organizmów detergentami. Z kolei w innych miejscach lokalu wystarczy zwyczajne oczyszczanie na sucho (mechaniczne), ponieważ nie gromadzą się w nich trudne do usunięcia zanieczyszczenia.

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest zaś metoda wykorzystująca tak zwany suchy lód. Przygotowana do czyszczenia instalacji wentylacji wersja dwutlenku węgla sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia mechanicznego poszczególnych elementów (np. kratki czy trybów). Znajduje swoje zastosowanie również przy oczyszczaniu powierzchni porowatych oraz trudno dostępnych miejsc. Po zakończeniu pracy suchy lód rozpuszcza się bez pozostawienia jakichkolwiek śladów, a wydobyte zabrudzenia można odciągnąć specjalnie przeznaczonym do tego odkurzaczem.

Od czego zależy koszt czyszczenia wentylacji w lokalu gastronomicznym? Przykłady

W pomieszczeniach zajmujących się przetwórstwem żywności gromadzą się specyficzne zanieczyszczenia. Dlatego ich usunięcie jest przeważnie droższe od porównywalnej usługi przeprowadzanej np. w biurze czy domu jednorodzinnym. Na cenę czyszczenia wentylacji w lokalu gastronomicznym wpływa m.in. rozległość systemu, konieczność zastosowania zaawansowanych rozwiązań w zakresie eliminacji zabrudzeń, użycie bezpiecznych (a więc specjalistycznych) środków chemicznych, wymiana filtrów oraz dezynfekcja poszczególnych elementów.

Po wykonaniu usługi fachowcy dają certyfikat przeprowadzonej usługi. Można go przedstawić np. podczas wizyty sanepidu. Dlatego w lokalach gastronomicznych czyszczeniem wentylacji zajmują się przede wszystkim firmy zewnętrzne, które posiadają odpowiednie doświadczenie oraz przygotowanie do swojej pracy.