Rodzaje klimatyzatorów – jak działa klimatyzacja?

Do głównych elementów konstrukcyjnych klimatyzatora należą sprężarka, zawór rozprężny oraz dwa wymienniki ciepła- skraplacz i parownik, wyposażone dodatkowo w wentylator wymuszający przepływ powietrza. Zadaniem tego ostatniego jest wywoływanie ruchu powietrza wewnątrz danego pomieszczenia tak, aby przepływało przez parownik, gdzie zostanie ochłodzone. Ciepło pobrane podczas tego procesu przez czynnik chłodniczy (tj. substancja o niskiej temperaturze parowania) zostaje oddane poprzez skraplacz do powietrza zewnętrznego. Elementem warunkującym funkcjonowanie obiegu jest zasilana elektrycznie sprężarka.

Rodzaje klimatyzacji

Pomimo wspomnianych wcześniej cech wspólnych wszystkich klimatyzatorów, poszczególne rodzaje tych urządzeń mocno różnią się od siebie budową. Poniżej zamieszczamy zatem krótkie omówienie najpopularniejszych typów klimatyzatorów występujących na polskim rynku.

Urządzenia monoblokowe

Klimatyzatory składające się z pojedynczego modułu roboczego, łączą w sobie zarówno funkcje parownika, jak i skraplacza. Do ich najistotniejszych atutów zalicza się relatywnie niewielki rozmiar, stąd też często nazywane są kompaktowymi. Ten rodzaj klimatyzatora dzieli się dodatkowo na urządzenia przenośne – niewymagające trwałej instalacji w ramach obszaru pracy oraz okienno-ścienne, możliwe do zamontowana wewnątrz wnęk ściennych i okien.

Klimatyzatory split i multi-split

Struktura tych urządzeń obejmuje minimum dwie jednostki robocze, na które składają się pojedynczy moduł zewnętrzny w postaci sprężarki i skraplacza oraz co najmniej jeden moduł wewnętrzny w formie parownika. Klimatyzatory typu multi-split mogą korzystać z kliku parowników podpiętych pod jeden wspólny moduł zewnętrzny.

Jeśli chodzi o te rodzaje klimatyzatorów, dzielą się one na urządzenia:

  • ścienne – najpopularniejsze, trwale przytwierdzane do ścian
  • sufitowe – montowane w obrębie sufitów,
  • przypodłogowo-podstropowe – urządzenia o dużej wydajności, mimo swojej nazwy możliwe do zainstalowania w niemal dowolnej przestrzeni,
  • kasetonowe – stosowane w przypadku sufitów podwieszanych (np. w centrach handlowych lub biurach),
  • kanałowe – wykorzystywane w połączeniu z system kanałów transportujących chłodzone powietrze do wielu odrębnych pomieszczeń.