Rekuperacja a program Czyste Powietrze

Ograniczenie zużycia energii to jedno z założeń ekologicznego podejścia do budownictwa mieszkaniowego. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to świetny sposób na zminimalizowanie zapotrzebowania na paliwa grzewcze. Choć sam osprzęt jest dosyć kosztowny, inwestor może liczyć na dofinansowanie.

Dofinansowanie do wentylacji mechanicznej – jaki sprzęt obejmuje?

Rosnąca świadomość ekologiczna i deklaracje składane na forum Unii Europejskiej sprawiają, że coraz więcej inwestycji ekologicznych może być dofinansowanych z budżetu Unii. Jednym z nich jest program Czyste Powietrze, który skierowany jest głównie do inwestorów myślących o termomodernizacji. Jednak, jeśli jednym z etapów uszczelniania budynku będzie montaż rekuperatora, także można liczyć na zwrot części poniesionych kosztów.

Musisz pamiętać, że zwrotowi podlegają tylko niektóre urządzenia spełniające pewne kryteria. Przede wszystkim urządzenie powinno być energooszczędne, co potwierdza zastosowanie w nim konkretnych rozwiązań. Dodatkowo ważna jest sprawność, jaką uzyskuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Czyste powietrze powinno odzyskiwać minimum 85% temperatury z wypuszczanego zużytego powietrza. Warto pamiętać także o automatycznym sterowaniu i o tym, że urządzenie musi być fabrycznie nowe. Warto dodać, że na zwrot kosztów mogą liczyć tylko właściciele domów już użytkowanych, a nie nowych.

Program Czyste Powietrze – wniosek o dofinansowanie rekuperacji

Uzyskanie wsparcia z programu Czyste Powietrze nie jest skomplikowane. Wymaga jednak od inwestora wyłożenie całości kwoty urządzenia i instalacji, ponieważ wsparcie ma formę zwrotu kosztów. Z funduszu można uzyskać nawet do 10 tysięcy złotych. Ponadto wiele instytucji udziela nisko oprocentowanych pożyczek na taki cel, co pokryje kwotę, której nie obejmuje zwrot z funduszu Czyste Powietrze. Wniosek można złożyć za pośrednictwem internetu w formie elektronicznej. Środkami rozporządza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyznaczony dla danego regionu.