Projektowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. O czym należy pamiętać?

Wentylacja z rekuperacją stanowi doskonałe rozwiązanie na uzyskanie oszczędnego i pozytywnie wpływającego na zdrowie jego mieszkańców domu. Aby jednak działała ona prawidłowo, niezbędne jest wykonanie profesjonalnego projektu wentylacji. O jakich czynnikach należy pamiętać, sporządzając ten dokument? O tym poniżej.

Projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – najważniejsze czynniki decydujące o skuteczności przedsięwzięcia

Istota działania wentylacji mechanicznej z rekuperacją polega na usuwaniu z wnętrza budynku zużytego już powietrza i wtłaczaniu w jego miejsce nowego, świeżego, pochodzącego z zewnątrz, które uprzednio przejmuje część ciepła z powietrza usuwanego.

Kluczowe dla efektywności zachodzenia procesu wymiany ciepła w wymienniku centrali wentylacyjnej jest odpowiednie dobranie strumieni powietrza nawiewanego do budynku oraz powietrza usuwanego z obiektu – wartości powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie. Drugą bardzo ważną kwestią jest odpowiednie zaizolowanie przewodów instalacji wentylacji, grubość izolacji minimum 40mm.

Profesjonalne projektowanie wentylacji mechanicznej musi kłaść również duży nacisk na to, aby wszelkie elementy instalacji były dobrze ukryte w konstrukcji domu, nie zaburzając tym samym jego wystroju. Podczas montażu i ukrywania kanałów czy jednostki centralnej nie można zapominać także o konieczności wytłumienia systemu. Z uwagi na to, że wentylatory oraz sam ruch powietrza we wnętrzu przewodów generują hałas, jest to czynnik bardzo istotny z punktu widzenia komfortu domowników.

Kluczowe obliczenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz dobór jednostki centralnej

Kiedy projekt rekuperacji uwzględnia już rozplanowanie układu kanałów tak, aby były one dobrze ukryte, wytłumione oraz dopasowane do układu pomieszczeń, należy przejść do wykonania obliczeń związanych z powodowanymi przez nie oporami. Odpowiednia analiza w tym zakresie umożliwi zoptymalizowanie przepływu powietrza wewnątrz przewodów, co stanowi jeden z najważniejszych czynników, aby uzyskać instalację, w ramach której powietrze rozprowadzane będzie w prawidłowy sposób.

Dobór właściwej w stosunku do potrzeb systemu jednostki centralnej następuje na końcu projektowania wentylacji mechanicznej – dopiero po zakończeniu wspomnianej analizy i na podstawie wyciągniętych z niej wniosków. Tylko wówczas bowiem możliwe jest odszukanie urządzenia precyzyjnie dopasowanego do określonych warunków roboczych.