Najpopularniejsze fakty i mity związane z rekuperacją

Prawidłowa wentylacja to bardzo ważny parametr każdego budynku. Niestety, przez lata na temat rekuperacji narosło wiele szkodliwych mitów. W artykule wyjaśniamy, które z najpopularniejszych twierdzeń są prawdziwe, a które niezgodne z prawdą.

Wentylacja mechaniczna a alergia

Rekuperacja budzi wiele obaw wśród alergików, którzy boją się przede wszystkim możliwości zanieczyszczenia centrali oraz kanałów wentylacyjnych grzybami, bakteriami i innymi mikroorganizmami. To doprowadziło do rozpowszechnionego poglądu o szkodliwości tego rodzaju systemów, zwłaszcza dla osób uczulonych. Jaka jest prawda?

Liczne badania pod kątem przedstawionych obaw wskazują, że mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła stanowi całkowicie bezpieczne rozwiązanie pod kilkoma warunkami: prawidłowego zaprojektowania, regularnego użytkowania systemu, właściwej izolacji kanałów wentylacyjnych. Ponadto, aby móc cieszyć się bezpieczną nawet dla alergików wentylacją, należy okresowo czyścić kanały, urządzenia, regularnie wymieniać filtry i przeprowadzać dezynfekcję układu atestowanymi środkami.

Otwieranie okien przy wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nawiewa do pomieszczeń świeże, oczyszczone w sekcji filtracyjnej powietrze, które zostało ogrzane poprzez wymiennik ciepła                                i nagrzewnicę powietrza (opcja) jednocześnie usuwając z pomieszczeń powietrze zanieczyszczone. Otwieranie okien podczas pracy układu obniża sprawność odzysku ciepła w urządzeniu i podwyższa koszty związane z ogrzaniem pomieszczeń w okresie zimowym, w okresie letnim powoduje napływ gorącego powietrza przez otwory okienne. Należy okresowo ,, wietrzyć ,, pomieszczenia. Stosowanie wentylacji mechanicznej przy jednoczesnym otwieraniu okien generuje niepotrzebne koszty, obniża efektywność wentylacji mechanicznej.

Koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Kolejnym popularnym stwierdzeniem jest to mówiące o wysokich kosztach montażu i użytkowania wentylacji mechanicznej. Rzeczywista cena rekuperacji zależy od kilku czynników, ale z powodzeniem znaleźć można skuteczne i praktyczne rozwiązania w bardzo atrakcyjnych cenach.

Na koszt rekuperacji składa się kilka elementów: kubatura obiektu, przeznaczenie pomieszczeń, projekt, zakup, montaż urządzeń, instalacji oraz eksploatacja, tj. wymiana filtrów, czyszczenie instalacji, urządzeń, zużycie energii przez centralę.

Dzięki dużej konkurencji producentów na obecnym rynku ceny urządzeń oraz elementów instalacji uległy znacznemu obniżeniu. Nowe rozwiązania znacznie skróciły czas montażu instalacji i obniżyły jej końcowy koszt. Do przygotowania oferty przez Wykonawcę niezbędny jest podkład architektoniczny obiektu lub przeprowadzenie wizji lokalnej. W dużym stopniu czas przygotowywania oferty przyspieszy projekt instalacji wentylacji mechanicznej. Na podstawie otrzymanej oferty Inwestor zdecyduje, czy warto zapłacić proponowaną kwotę w zamian za świeże, oczyszczone, ogrzane powietrze w pomieszczeniach i obniżenie kosztów ogrzewania obiektu.

Wentylacja z odzyskiem ciepła – fakty i mity

Rzeczywistość pokazuje, że prawda o rekuperacji często odbiega od powszechnych opinii na jej temat. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła okazuje się bardzo praktycznym i bezpiecznym rozwiązaniem do każdego domu.

 

3 najczęstsze problemy z rekuperacją