Jak często wymieniać filtry w rekuperatorze?

Filtr do wentylacji mechanicznej stanowi jeden z najbardziej newralgicznych elementów urządzenia, w związku z czym jego regularna wymiana to kluczowa czynność związana z eksploatacją systemu. Jak często trzeba ją przeprowadzać, aby cieszyć się wysoką sprawnością instalacji przez długi czas? O tym poniżej.

Skrajnie brudne filtry do wentylacji domowej – czym to grozi?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na postawione w tytule niniejszego wpisu pytanie, poświęćmy chwilę na wyjaśnienie tego, z jakimi konsekwencjami wiąże się praca rekuperatora bazującego na mocno zabrudzonych filtrach. Przede wszystkim czyste filtry to również czyste powietrze w mieszkaniu, a zatem bez zachowania tego elementu jedna z kluczowych funkcji opisywanego rozwiązania zostaje wykluczona z działania.

Pogorszona filtracja powietrza w domu to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. W praktyce bowiem wentylacja mechaniczna pozbawiona efektywnie pracujących filtrów nie tylko przestaje być w pełni sprawna, ale również w krótkim czasie może doznać poważnej i bardzo kosztownej w naprawie awarii. Ponadto portfel właściciela instalacji znacząco uszczupli również konieczność czyszczenia kanałów wentylacyjnych – jest to usługa droga, a w przypadku niektórych rodzajów kanałów nawet niemożliwa do przeprowadzenia bez naruszania konstrukcji budynku.

Co ile wymieniać filtr powietrza w wentylacji?

Częstotliwość wymieniania filtrów w ramach instalacji uzależniona jest od różnych czynników, w tym m.in. od aktualnej pory roku, jakości powietrza w danym regionie, a także od specyfiki samego rekuperatora czy też od tego, na jaki filtr do wentylacji zdecydował się właściciel. Z uwagi na ten stan rzeczy warto inwestować w systemy oferujące nowoczesną automatykę sterującą samoczynnie sygnalizującą konieczność wymiany filtrów.

Jeśli chodzi natomiast o urządzenia niewyposażone w automatyczną kontrolę ich stanu, co do zasady można przyjąć, że należy sprawdzać je co mniej-więcej 3 miesiące – o ile system pracuje w budynkach zamieszkałych od dawna – oraz nawet co miesiąc w przypadku nieruchomości nowopowstałych, które nigdy przedtem nie były zamieszkiwane. Decyzję w

zakresie samej wymiany filtrów w wentylacji mechanicznej należy podejmować wówczas po wizualnej ocenie ich stanu.