Jak zaplanować schemat instalacji rekuperacyjnej?

Projektowanie wentylacji mechanicznej jest procesem skomplikowanym i wymagającym fachowej wiedzy. Z całą pewnością więc za czynności tego typu nie powinny się brać osoby niedysponujące w tym zakresie odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Aby jednak przybliżyć wszystkim osobom zainteresowanym inwestycją w rekuperację ogólny przebieg wspomnianego procesu, poniżej scharakteryzowaliśmy jego najważniejsze aspekty. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Projekt wentylacji mechanicznej – kluczowe elementy

Opracowywanie schematu instalacji rekuperacyjnej ogólnie podzielić można na trzy najważniejsze, poniżej scharakteryzowane etapy:

  1. Ustalanie optymalnej lokalizacji dla rekuperatora (centrali wentylacyjnej). Co do zasady najrozsądniej jest wybrać na to miejsce ogrzewane pomieszczenie, w którym przez cały rok panują dodatnie temperatury.
  2. Planowanie trasy rozmieszczenia przewodów wentylacyjnych. Ponownie najlepiej, jeśli przebiegać będą one przez wnętrza ogrzewane lub przynajmniej solidnie wyizolowane. Jeśli różnica temperatur pomiędzy transportowanym nimi powietrzem a otoczeniem przekracza 12°C, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej, dodatkowej osłony przewodów. Ponadto przewody docelowo powinny zostać zabudowane w taki sposób, aby nie kolidowały z podzespołami pozostałych instalacji, a także w taki, żeby w razie konieczności ich konserwacji serwisant miał do nich w miarę łatwy dostęp.
  3. Projektowanie wentylacji mechanicznej w zakresie umiejscowienia ciągu nawiewnego oraz oddzielnego ciągu do wywiewu powietrza. Dla poprawnego działania instalacji kluczowe jest to, żeby oba ciągi były od siebie odseparowane, dzięki czemu nie będzie dochodzić do mieszania się przemieszczanych przez nie mas powietrza.

Ile kosztuje projekt wentylacji mechanicznej?

Aby przejść do jakichkolwiek dalszych czynności związanych z wdrażaniem instalacji rekuperacyjnej, w pierwszej kolejności opracowany musi zostać szczegółowy projekt wentylacji mechanicznej. W zależności od oferty konkretnej firmy oraz metrażu domu jego cena waha się w przedziale od 300 do 500 zł. W wielu przypadkach jednak usługa ta wykonywana jest w cenie samego zakupu oraz montażu docelowego systemu i wówczas nie ma konieczności dopłacania za nią osobno.